Personifikacje mądrości w Księdze Mądrości Syracha

Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, Tom 16 (2009) s. 5-22
Paweł Romanowski

 

do góry