Kierownicy katedr Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945-1954

Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, Tom 16 (2009) s. 159-190
Piotr Wisz

 

do góry