Działalność dyplomatyczna Watykanu w sprawach Polski a decyzje jałtańskie

Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, Tom 16 (2009) s. 191-204
Julian Tarnawski

 

do góry