Über die Macht des Gerichthaltens im Reich Gottes (Lk 22,24-30)

Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, Tom 12 (2005) s. 41-52
Mieczysław Mikołajczak

 

do góry