Ks. infułat Walenty Rawicz Karwowski (1730-1805) : założyciel Sanktuarium Matki Bożej w Tarnowcu : w 200 lat po śmierci

Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, Tom 12 (2005) s. 319-323
Stanisław Mazur

 

do góry