Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie za rok akademicki 2004

Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, Tom 12 (2005) s. 343-354
Andrzej Widak

 

do góry