"Posłannictwo proroka w cyklu Elizeusza : studium egzegetyczno-teologiczne 1 Krl 19,15 - 2 Krl 13,21", M. Jasiński, Poznań 2004

Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, Tom 12 (2005) s. 355-358
Józef Łach, M. Jasiński

 

do góry