Kulturowe, filozoficzne i światopoglądowe aspekty przemijania w późnej poezji Starych Mistrzów (Różewicz, Szymborska, Miłosz)

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 2(21) (2013) s. 107-128
Anna Szóstak

 

do góry