Słowa, które odchodzą : analiza wybranej leksyki o funkcji perswazyjnej na przykładzie polskich tekstów reklamowych początku XX wieku

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 2(21) (2013) s. 249-259
Ewelina Gajewska

 

do góry