Śladami Morcinka

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 2(21) (2013) s. 277-282
Angelika Matuszek , Joanna Jurgała-Jureczka (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Joanna Jurgała-Jureczka, "Skoczów–Karwina. Śladami Gustawa Morcinka", Skoczów 2013

 

do góry