Ocena efektywności działania organizacji charytatywnych na przykładzie stacji opieki

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 7, Numer 1A (2006) s. 107-122
Tadeusz Dyczkowski

 

do góry