14 Niedziela Zwykła, „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 4, Numer 1 (1996) s. 167-169
Andrzej Ćwiklik

 

do góry