Wojewoda Jeremi Wiśniowiecki wobec powstania Chmielnickiego

Koło Historii : materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Tom 15 (2014) s. 87-95
Damian Podoba

 

do góry