Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Motyw śmierci i umierania – od starożytności po dzień dzisiejszy"

Koło Historii : materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Tom 15 (2014) s. 224-225
Grzegorz Sadecki

 

do góry