"Kształtowanie się instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce", Mirosław Karpiuk, Warszawa 2013 : [recenzja]

Studia Iuridica Lublinensia, Tom 23 (2014) s. 161-164
Jarosław Kostrubiec , Mirosław Karpiuk (aut. dzieła rec.)

 

do góry