"Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech" : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Warszawa, 24 V 2013

Studia Iuridica Lublinensia, Tom 23 (2014) s. 175-178
Grażyna Grabarczyk, Jarosław Kostrubiec

 

do góry