Miejsce i rola wyobrażeń krajów oraz ludów wschodnich w propagandzie politycznej cesarzy rzymskich z dynastii Antoninów : świadectwo monet

Przegląd Nauk Historycznych, Tom 4, Numer 1 (2005) s. 5-28
Agata M. Kluczek

 

do góry