Krótki komentarz do kilku terminów urobionych od rzeczownika "karyke"

Przegląd Nauk Historycznych, Tom 7, Numer 1 (2008) s. 5-20
Maciej Kokoszko

 

do góry