Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie

Przegląd Nauk Historycznych, Tom 7, Numer 1 (2008) s. 241-242
Albin Głowacki

 

do góry