"Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek. Mocarstwo nad Wisłą?", George Friedman, Warszawa 2009 : [recenzja]

Przegląd Geopolityczny, Tom 2 (2010) s. 243-244
Piotr Rebizant , George Friedman (aut. dzieła rec.)

 

do góry