Słowo prof. Jana Waszkiewicza, Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 8, Numer 1 (2000) s. 329-331

 

do góry