Cywilnoprawne konsekwencje wykorzystywania projektów wynalazczych na statkach żeglugi morskiej

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 28 (205) (1990) s. 275-293
Stanisław Sołtysiński

 

do góry