Rola ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej we współczesnym prawie odszkodowawczym

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 15 (83) (1977) s. 77-99
Eugeniusz Kowalewski

 

do góry