Przestępstwa przeciwko obyczajności w trzech rewizjach prawa chełmińskiego z XVI wieku

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 31 (233) (1991) s. 37-49
Danuta Janicka

 

do góry