2. Niedziela okresu Bożego Narodzenia, „Słowo zamieszkało wśród nas”

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 10, Numer 2 (2002) s. 160-161
Adam Łuźniak

 

do góry