Narodziny Boga w duszy człowieka wg Mistrza Eckharta

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 17, Numer 2 (2009) s. 7-30
Tomasz Franc

 

do góry