Tymoteusz i Tytus wzorem kapłana Chrystusowego : obraz kapłana w Listach Pasterskich (1-2 Tm, Tt)

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 17, Numer 2 (2009) s. 31-39
Ewa Józefa Jezierska

 

do góry