Posługa Biskupa Rzymu dla jedności Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 17, Numer 2 (2009) s. 49-59
Michał Lukoszek

 

do góry