Inspiracje biblijne encykliki „Dives in misericordia”

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 17, Numer 2 (2009) s. 93-99
Ryszard Zawadzki

 

do góry