Alcide de Gasperi : jeden z ojców zjednoczonej Europy

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 17, Numer 2 (2009) s. 199-206
Henryk Szareyko

 

do góry