"Chrystus we mnie – ja w Chrystusie : Św. Pawła mistyka na co dzień", Roman Rogowski, Warszawa 2008 : [recenzja]

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 17, Numer 2 (2009) s. 274-275
Natalia Marko , Roman Rogowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry