Czy Kościół może obawiać się odkrycia nieznanych dotąd pism natchnionych?

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 21, Numer 2 (2013) s. 59-70
Sławomir Stasiak

 

do góry