Tektoniczne napięcia, rowy, wypiętrzenia: materialność pamięci w „Festung Warschau” Elżbiety Janickiej

Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, Numer 3 (2015) s. 51-67
Dobrosława Korczyńska-Partyka

 

do góry