Prochy działaczy podziemnej Polskiej Partii Robotniczej spoczęły na Cmentarzu Bohaterów

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 36, Numer 2 (1968) s. 151-157
Tadeusz Świtała

 

do góry