Informacja Przewodniczącego o działalności Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w okresie 15.12.2000-12.06.2001

Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Tom 1-2 (12-13) (2001) s. 7-9
Jan Bednarczyk

 

do góry