Protokół Nr 14 z Zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 11.06.2001 r.

Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Tom 1-2 (12-13) (2001) s. 26-27
Genowefa Godlewska

 

do góry