Protokół Nr 1 z zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 12.06.2001

Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Tom 1-2 (12-13) (2001) s. 28
Jolanta Szulc

 

do góry