Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES w dniu 27.09.2001

Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Tom 1-2 (12-13) (2001) s. 32-34
Jolanta Szulc

 

do góry