Krajowe zasady katalogowania i standardy międzynarodowe stosowane w opisie bibliograficznym wydawnictw ciągłych

Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Tom 1-2 (12-13) (2001) s. 38-74
Danuta Gurdak

 

do góry