Optymalny poziom wysiłku jako funkcja poziomu wymagań na przykładzie modelu egzaminator - student

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 6 (2006) s. 97-105
Paweł Kuśmierczyk

 

do góry