"Dawne pieczęcie na Dolnym Śląsku", Władysław Fabijański, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wrocław 1980 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 28 (1983) s. 289
S. K. K. , Władysław Fabijański (aut. dzieła rec.)

 

do góry