Organizacja komórkowa jako egzemplifikacja koncepcji samoorganizacji

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 13 (2009) s. 25-32
Krzysztof Łobos

 

do góry