Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 13 (2009) s. 71-78
Czesław Zając

 

do góry