Przesłanki oraz bariery zatrudniania pracowników w formie telepracy

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 12 (2009) s. 27-36
Anna Cierniak-Emerych

 

do góry