Wybrane aspekty zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach różnej wielkości

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 16 (2010) s. 211-219
Magdalena Żurakowska

 

do góry