Internet jako kanał komunikacji organizacji non profit z otoczeniem społecznym i biznesem

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 17 (2010) s. 7-21
Barbara Iwankiewicz-Rak

 

do góry