Umiędzynarodowienie uczelni poprzez uczestnictwo w programie Erasmus : realizacja wybranych założeń procesu bolońskiego na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 17 (2010) s. 241-253
Jarosław Tomaszewski

 

do góry