Kultura słowa w komunikacji kaznodziejskiej : uwagi na marginesie tekstów homiletycznych i oficjalnych wypowiedzi kościelnych lat dziewięćdziesiątych

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Tom 2 (1995) s. 157-162
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

 

do góry