"Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich", Janusz Andrzej Drób, Lublin 1993 : [recenzja]

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Tom 2 (1995) s. 163-164
Janusz Tazbir, Janusz Andrzej Drób

 

do góry