"Mars z upominkiem na wesele" : siedemnastowieczne panegiryki jako świadectwo mentalności

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Tom 3 (1997) s. 7-22
Jakub Z. Lichański

 

do góry